Julie Landová

Relaxační jóga s vedenou meditací pravidelně v úterý 17.30 - 18.45 hod. pod vedením lektorky Julie Landové

 

 

Tato jóga je vhodná pro začátečníky. Pro ty, kteří hledají klid dechu, klid své mysli a vnitřní rovnováhu.

Skrze porozumění našemu tělu porozumíme i naší duši, napojíme se na vnitřní hlas naší intuice.

Ásany na sebe plynule navazují v pomalém tempu. Naučíme se správně dýchat, jemnými cviky zpevníme střed těla, ulevíme zádům a zklidníme mysl.

Relaxační jóga harmonizuje celé tělo, dlouhodobě posiluje naší psychiku a pečuje o naší duši.

Zvyšuje schopnost koncentrace, pomáhá nám navrátit se do našeho středu a ujasnit si tak naše emoce, myšlenky a životní směr.

Lekce je zakončená hlubokou vedenou meditací, která nám napomáhá k dosažení vnitřního klidu, stability a sebelásky.

Soustředíme se na světlo naší duše, pochopení a přijetí sebe sama jako dokonalé bytosti.

Skrze meditace je možné prožívat opravdové štěstí a naplnění v každodenním životě.

Sebou na lekci nepotřebujete vůbec nic, pouze pohodlné oblečení, ve kterém se cítíte dobře. 

 

 

Relaxing yoga with guided meditation

This yoga is suited for beginners. For those who seek calmness of breath, peace of mind and inner balance. Through understanding our body, we understand our soul and connect to the inner voice of our intuition. 

The asanas flow smoothly into each other at a slow pace. We will learn to breathe properly, strengthen the middle of the body with gentle exercises, relieve the back and calm the mind.

Relaxation yoga harmonizes the whole body, strengthens our psyche and cares for our soul in the long term. It increases our ability to concentrate, helps us return to our centre and clarify our emotions, thoughts and direction in life. 

The class ends with a deep guided meditation that helps us to achieve inner peace, stability and self-love. We focus on the light of our soul, understanding and accepting ourselves as a complete being. Through meditation it is possible to experience true happiness and fulfillment in everyday life.

You don't need to bring anything to class, only comfortable clothes that you feel good in.