Milada Řeháková

Jóga smíchu 

 

Pojďme si vyzkoušet blahodárné účinky smíchu na naše tělo i psychiku. Smích je léčivý, ne nadarmo se říká, že je kořením života. Jeho blahodárné účinky všichni známe, ale ruku na srdce, kdy máme v dnešní uspěchané době často plné stresu čas se pořádně a od plic zasmát.

Pojďme si společně procvičit bránici i další svaly těla, dýchací systém, povzbudit imunitu, nabudit tělo endorfiny – hormony štěstí.

Na semináři se naučíme účinné smíchocviky, které nám rozhýbou bránici. Nebojte se, naše tělo je úžasné a umí se smát i bez důvodu, v tom je právě síla jógy smíchu. Smích je vysoce nakažlivý, ve skupině nám to proto půjde samo a snadno. Na závěr si dáme jedinečnou meditaci smíchu, kterou zakončíme hlubokou relaxací.

Láká Vás to? Chcete se pořádně od plic zasmát? Přijďte mezi nás.

 

Laughter yoga

Let's try the beneficial effects of laughter on our body and psyche. Laughter can heal us. It is said to be the spice of life. We all know its beneficial effects on our body and soul but to be honest our lives are often full of stress our diaphragm and other body muscles, the respiratory system, boost immunity, and energize the body with endorphins - the hormones of happiness.

In the seminar we will learn to work with laughter exercises that make our diaphragm move. Don´t worry, our body is amazing and can laugh even without a goal, that's just the power of yoga laughter. Laughter is highly contagious, so we can do it easily and easily. At the end you will have a unique meditation of laughter, the same will be concluded by deep relaxation.

Are you attracted? Want to laugh? Join us.

107636927_707913793335060_7226180435216010301_n