Pozvánka na KURZY

JAK na současnou situaci? Jak se znovu vrátit do harmonie, do svého středu, do emoční a mentální síly?
Např. zodpovědností, citlivostí, vnímáním nové reality, přijetím změn.
 
✨ Aspekty jsou více než příznivé a my můžeme opět zabrat a dát se do práce, která se týká našich cílů i přání. ✨
Jedná se zejména o úkoly, které souvisí s finanční prosperitou – nová práce, obchodní plány, nastartování nové kariéry i nového směru života.
Pokud se vaše sny v květnu zahalily do mlhy pak vězte, že do konce září bude vše, jak má být a jak bylo původně určeno.
Věci se projasní, lépe jim porozumíte a uvidíte je v novém světle.
Ukončení retrogradity Jupitera je jako jeden velký volný nádech.
Myslete však na to, že v průběhu následujících dní bude doznívat tzv. stínová fáze. Dopřejte věcem čas.
 
✨ Je existenčně důležité uvědomit si a poznat, že procesy na Zemi i ve Vesmíru ovlivňujeme a tvoříme prostřednictvím našich postojů, emocí a pocitů, slov a činů.
???? Každý jeden člověk těmi svými, ať již o tom ví, či neví. Tudíž tím nejsmysluplnějším, co můžeme pro sebe, pro svou rodinu i pro naši Zemi udělat, je si tento fakt uvědomit a převzít si za sebe a svůj život plnou zodpovědnost.
???? Nehledejme příčiny a viny ve druhých, dívejme se na vnější události jako indikace pro své pochopení. 
???? Vnímejme, co nás ovlivňuje a odpojujme se od vlivů, jež nám vytváří strach, nízké křivé postoje a pocity nedostatečnosti.
???? Poznávejme universální principy a žijme v souladu s nimi.
✨ Vesmír nečeká na nic jiného, než na to, až nám to dojde.
 
Chcete vědět více? Navštivte naše lekce, workshopy, semináře. Pokud se na nás obrátíte, rádi Vám předáme více informací.
 
Zlatuše Kvasnica Hésková / 733 785 773
-------------------------------------------------------
 
V pondělí v 17.10 a ve čtvrtek v 17.50 hod. ????  Meditace návratu do harmonie, klidu, hojnosti, lásky ????
 
Pojďme si uvědomit základní fakt. Svou realitu si tvoříme sami.
Možná se nyní nacházíme frustrovaní, ve stresu, zlobě, boji, panice?
Můžeme se také nacházet v situaci, kdy se nám svět v určité životní situaci bortí pod našima nohama. Můžeme si myslet, že je všemu konec. Nikdy se nevzdávejme, právě nyní přichází ten správný moment pro nový začátek. ✨
 
✨ Čas, ve kterém se nám bortí pevná půda pod nohama, s sebou nese velký potenciál pro nás a náš život. Můžeme nechat odejít to staré, co nás někde uvnitř dlouho tížilo a s moudrostí dát tak prostor novému, tomu, co nám přináší vnitřní soulad, radost a potěšení.
 
TENTO MOMENT NÁS VYBÍZÍ K ZASTAVENÍ, věnujme prostor tomu, abychom strach a závislosti z něj vycházející proměnili v důvěru v to, že vše, co se právě děje má svůj smysl a je v pořádku.
Necháme-li se prostoupit tímto uvědoměním a začneme se s důvěrou zabývat opravdovým smyslem události pro nás, otevřeme tak dveře novému prostoru a začnou k nám přicházet nové situace a možnosti.. 
 
Pojďme proto využít a projít jednotlivé situace a pochopit, jaké výzvě či výzvám čelíme. 
 
Upřímně a s láskou se na Vás a na naši společnou práci těším ✨, Zlatka