Etika AURELIE centra

Pro zpříjemnění vaší relaxace v AURELIE centru jsme připravili jednoduchá doporučení, díky kterým se budete v našem centru cítit dobře a současně dopřejete relaxaci ostatním, kteří přišli také do našeho centra.

1. Rezervujte si včas svoji lekci jógy, či službu, stornovaní je možné do 24hod. předem bez započtení storno poplatku.

2. Přijďte včas! Pokud přijdete na hodinu pozdě, nebudete vpuštěni, bez ohledu na to, zda máte lekce či služby předplacené. Každá hodina má svou strukturu, a proto není možné vstupovat do jejího průběhu později.

3. Vypněte nebo alespoň zeslabte hlasitost svého mobilního telefonu.

4. Chovejte se tiše a ohleduplně k ostatním.

5. Podložku na cvičení si můžete půjčit v sále a po lekci ji, stejně jako pomůcky na jógu, vraťte do předem vymezeného prostoru.

6. Respektujte vedení lekce instruktorem, nikdy nepřekračujte možnosti svého těla.

7. Upozorněte instruktora jógy, jehož lekci jste zvolili, na případná zdravotní omezení.

8. Necvičte přes bolest.

Zdravotní upozornění Všechny cvičební styly, návody, rady a doporučení jsou určeny zdravým lidem. Vedení cvičební lekce a vzdělávacích programů je založeno na odborných znalostech lektorů AURELIE partners, s.r.o., provozovatele AURELIE centra. Každý, kdo se účastní cvičební a vzdělávací lekce, odpovídá za svůj zdravotní stav a do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost. Za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených cvičebních doporučení, návodů a rad není centrum jakkoli odpovědné, proto každý cvičící je povinen dbát doporučení instruktorů při vedení lekcí.

Provozní upozornění Těhotné ženy mají možnost navštěvovat lekce jógy pro těhotné a klasických lekcí jógy se neúčastní. Stane-li se, že těhotná žena navštíví jinou lekci než jógu pro těhotné, bere riziko sama na sebe. Dynamická jóga není vhodná pro těhotné ženy, a to především v prvním trimestru. Děti, které necvičí a doprovázejí rodiče na cvičení, nemohou být v sále a pozorovat cvičící skupinu. Pokud rodič zanechá své dítě v recepci, odpovědnost je na rodiči, a nikoliv na provozovateli AURELIE centra.

Přejeme vám krásné zážitky z relaxace v AURELII centru a děkujeme, že respektujete Etiku centra.